Nedre Dalälvens Fiskeområde

Nedre Dalälvens Fiskeområde börjar vid mynningen vid Gävlebukten och sträcker sig sedan ner till Älvkarlebyfallen. Området är ca 9 km långt och är känt över hela Sverige för dess mycket fina fiske av havsöring och lax. I genomsnitt fångas ca 4000 havsöringar där årligen och det inte är ovanligt att öringarna kommer upp mot 10kg. Antalet laxar som fångas är färre men ligger kring 600-800 per år. Dessa ligger då i medel på 10kg st.

Fiskeperioden är 1jan till 30 sep och det krävs fiskekort för att få testa fiskelyckan. Kort kan köpas hos återförsäljare av fiskeredskap i Gävle och Älvkarleby samt turistförmedlingen i Älvkarleby.