Fiske efter årstid

Som säkert är bekant kan man ju fiska året runt. Det som skiljer sig är ju var man fiskar, under vilka omständigheter och vad man kan förvänta sig hitta.

fiska_92228278

I början på året när isen ligger tjock på många sjöar och längst kusten är det bra tillfälle att satsa på lite vinterfiske. Detta är ju också tiden då man behöver lite mer specialiserad utrustning. Under både januari och februari är det bra tillfälle att fiska laken. De återfinns oftast på platser med lite fastare botten (exempelvis grus och sand) men kan ha sina lekplatser på olika djup.

Från mars till april börjar gäddan ta sig närmare vikarna där de leker. Bäst chans att fiska före de börjar leka har man om man satsar på djupare branter mitt i vikar. Gäddan kan fångas med flera olika metoder och många har sin favoritmetod.

Mellan april och juni är det dags för abborren att börja sin lek. Detta sker oftast på grundare platser som i vikar eller i anslutning till och i många åar. Det är viktigt att inte tappa fokus när man fiskar abborre tidigt på våren då man ofta upplever korta med intensiva perioder av hugg. Många fiskare har delat med sig tips för hur man bäst fiskar abborre på våren.

Maj till juni är en bra period att satsa på gösfiske. Det så kallade vertikalfisket har gjort att en väldigt mängd gös har fångats och är helt klart något alla fiskeintresserade borde testa. Den kräver dock en hel del tålamod. Bästa områden att fiska gös är grunt vatten med grus-, sand- och stenbottnar. Denna period är även tillfälle att fiska både ruda i gräsbottnar och mörten långt in mot strand vid vass och gräs.

Juni till juli kan man börja rikta in sig på sutare och de leker så långt in på ständer och vasskanter de bara kan. Detta är en väldigt stark fisk så innan man ger sig ut är det bäst att se till att man har en ordentligt stark lina.

Nästa lekperiod kommer först i september då det är dags för rödingen att komma in på schemat. Dessa har lite mer varierande lekplatser och några av de mest kända är i Vättern. Där anordnar man till och med Rödingens Dag. Viktigt att veta är dock att rödingen är fredad i alla svenska sjöar från mitten av september fram till december med olika former av förbud.

När sedan december äntligen kommer har man kommit full cirkel och det är åter igen dags för laken.