Fritidsfiske

Även om ordet fritidsfiske antyder att det handlar om fiske på sin fritid (som en trevlig sysselsättning) så blir detta något missvisande. Enligt jordbruksverket så är nämligen fritidsfiske allt fiske som inte bedrivs kommersiellt eller med yrkesfiskarlicens. Det betyder därmed att man kan fiska för egen konsumtion i den grad att man har det som huvudsaklig föda. För att förtydliga det något brukar därför fritidsfiske delas in i två kategorier.

fishing

Sportfiske

Här är det själva fisket som är i fokus. Upplevelsen att vara i naturen och försöka fånga de större fiskarna. Inom sportfiske ryms allt från enkelt mete till mer avancerat flugfiske. Visserligen genomförs det tävlingar inom sportfiske men främst handlar det alltså om fiske som utförs som hobby.

Husbehovsfiske

I detta fall handlar det om att fånga fisk för eget husbehov. Här är det vanligare att använda sig av nät, mjärdar och andra fångstredskap som fångar större mängd fisk på en och samma gång. Det som står i fokus är alltså fångsten i sig och man fiskar inte alls i lika stor utsträckning för att det skulle vara en avkopplande hobby.

Det som skiljer dessa två inriktningar på fritidsfiske är alltså både målet med själva fisket och hur fiskarna fångas. Däremot kan gränsen ibland vara hårfin. För självklart kan man njuta av en härlig fisketur och fånga fisken med haspelspö trots att detta är för att få mat på bordet.

Glöm inte Fiskekort

Kom ihåg att alltid kontrollera vilka regler som gäller för fiske. När det kommer till fiske på kusten samt i Sveriges fem största sjöar är det fritt att fiska med handredskap. Andra fiskeområden kan kräva fiskekort och om så är fallet bör man även kontrollera storleksgränserna på fiskarna så att de mindre släpps tillbaka till kommande fångst.